Dar Erelid
N.B.B.


Willem van Ommeren
Erelid !
B.V.B. - Dar Vermeulen - Erelid van de Vereniging !